ความปลอดภัยคลัง

หน่วยรักษาความปลอดภัย ตลอด24ช.ม.

คลังของเราทุกคลัง มีหน่วยรักษาความปลอดภัยตลอด24ช.ม. เก็บข้อมูลของรถขนส่งทุกการเข้าออก พร้อมจุดตรวจกระจายทั้วคลังสำหรับหน่วยรักษาความปลอดภัยของเราเดินลาดตระเวนตลอดเวลา ให้คุณวางใจในระบบความปลอดภัยของเรา

กล้องวงจรปิดกระจายทั่วคลัง

คลังของเราทุกคลัง มีกล้องวงจรปิดระบบอินฟาเหรดกระจายทั่วคลังสามารถบันทึกภาพตอนกลางคืนได้ บันทึกภาพตลอด24ช.ม.และสามารถดูย้อนหลังได้

ถังดับเพลิงเคมี และ เครื่องตรวจจับควัน

เพื่อความปลอดภัยทางคลังของเราทั้งสองได้มีการติดตั้งถังดับเพลิงชนิดเคมีกว่า30จุดทั่วคลัง พร้อมทั้งตัวตรวจจับควันของคลังเอกสารที่สามารถส่งสัญญาณมาห้องควบคุมเพื่อระบุตำแหน่งของสัญญาณเตือนได้