สมัครงานกับเรา

สมัครงาน กับเรา เจ้าหน้าที่ คลังสินค้า เจ้าหน้าที่คลังเอกสาร, มีสวัสดิการต่าง ทำงาน จันทร์-เสาร์ ติดต่อฝ่ายบุคคล 02-231-5780-4

ติดต่อฝ่ายบุคคล 02-231-5780-4

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

สมัครงาน 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 1. วุฒิการศึกษา ปวช. หรือสูงกว่า
 2. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 3. คุ้นเคยกับการใช้คอมพิวเตอร์ทำงาน สามารถใช้ MS-Office ได้
 4. หากขับรถยกได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน

 1. ดูแลรับผิดชอบสินค้าในคลัง
 2. ควบคุมและกำกับการเข้าออกสินค้าในคลัง 
 3. ประสานงานกับฝ่ายทะเบียนคลังสินค้าเพื่อนำข้อมูลต่างๆเข้าระบบ 
 4. ต้อนรับลูกค้าที่มาติดต่อคลังสินค้า

เจ้าหน้าที่คลังเอกสาร

1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 1. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 2. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 4. มีใบขับขี่รถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน

 1. บริการรับส่งกล่องเอกสาร จัดเรียงกล่องเอกสาร ค้นหากล่องเอกสาร
 2. ตรวจสอบและนับกล่องเอกสารสำหรับการทำทะเบียน

สวัสดิการ

 1. มีชุดยูนิฟอร์มให้
 2. มีค่าล่วงเวลา (โอที)
 3. มีประกันสังคม และ ประกันอุบัติเหตุ
 4. และอื่นๆ

 

หลักฐานการสมัครงาน

 1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
 2. สำเนาหลักฐานการศึกษา
 3. สำเนาบัตรประชาชน หลักฐานการผ่านเกณฑ์ทหาร (กรณีเพศชาย)
 4. ใบรับรองเงินเดือน (กรณีมีประสบการณ์มาก่อน)

ติดต่อฝ่ายบุคคลที่ 02-231-5780-4

สอบถามราบละเอียดตำแหน่งงาน และข้อมูลเพิ่มเติม