ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่

49 อาคารเอเซียเสริมกิจทาวเวอร์  ชั้น 6 ซอยพิพัฒน์ ถนนสีลม 3 แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500

โทร. 02-231-5780-4
แฟกซ์ 02-231-5777
E-mail: contactus@asiawarehouse.co.th

คลังสินค้า-คลังเอกสาร คลองเตย

1019/1 ถนนริมทางรถไฟช่องนนทรี  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ 10110

โทร. 02-249-5749-51   
แฟกซ์ 02-671-2077

คลังสินค้า-คลังเอกสาร คลองเตย

1019/1 ถนนริมทางรถไฟช่องนนทรี  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ 10110

โทร. 02-249-5749-51   
แฟกซ์ 02-671-2077

คลังสินค้า รัชดาภิเษก

572 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง  เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

โทร. 02-294-0724-5   
แฟกซ์  02-682-0864